Organisatie (ANBI informatie)

Stichting Stronglife is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. Giften aan Stichting Stronglife zijn dus fiscaal aftrekbaar.

Naam

Stichting Stronglife

RSIN

854368632

Visie

Wij willen bouwen aan een generatie van jongeren die vanuit een levende relatie met Jezus Christus de smaakmakers van de maatschappij zijn. Een generatie die de cultuur verandert in plaats van dat de cultuur hen verandert.

Missie

Door het gebruik van nieuwe media willen we jongeren en jongvolwassenen helpen bij het bouwen van een (diepere) relatie met God, door zijn zoon Jezus Christus. We willen ze bemoedigen en toerusten zodat ze sterk in het leven komen te staan en groeien in hun geloof. We willen ze uitdagen om uit te reiken naar de mensen om hun heen.

Postadres

Oostelijke Industrieweg 4B, 8801 JW Franeker

Bestuur

Voorzitter: Murk Kooistra
Secretaris: Gerwin Koops
Penningmeester: Jacob Thijs Jellema

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting ontvangt alleen reiskostenvergoeding

Verslag uitgeoefende activiteiten

De stichting is opgericht op 22-09-2014. Een eerste verslag van de activiteiten wordt begin 2016 gepubliceerd.

Financiële verantwoording

Financieel jaarverslag 2017

Financieel jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2015