Hoe verloopt de eindtijd #geloofsvraag

Hey, ik heb een raadsel voor je: Wat hebben de volgende vier dingen met elkaar gemeen: Oorlogen, rampen, pandemieën en ouderdom?… Ze hebben allemaal als gevolg dat mensen meer gaan nadenken over de eindtijd. Want wanneer het leven op de kop staat vragen we ons af of dit het begin van het einde der tijden is waarover in de Bijbel staat geschreven. Daarnaast lijken oudere mensen zich meer bezig te houden met de eindtijd dan jongeren. Als je het mij vraagt is dit vaak zo omdat de wederkomst van Jezus aantrekkelijker klinkt dan een naderende dood. Maar dat neemt niet weg dat ook tieners bezig zijn met de eindtijd en in deze video ga ik een vraag beantwoorden die gaat over de eindtijd, namelijk: “Hoe verloopt de eindtijd?”. Dit is een boeiende en tegelijkertijd ook een moeilijke vraag.

In de Bijbel zijn namelijk verschillende dingen opgeschreven over de eindtijd. Zo zijn er de profetieën van Daniël, de woorden van Jezus zelf en het Bijbelboek Openbaringen. In dit Bijbelboek heeft Johannes de dingen opgeschreven die Jezus hem heeft laten zien. Het is een verslag van 22 hoofdstukken en soms best moeilijk te begrijpen. En dat geldt ook voor andere dingen die over de eindtijd zijn geschreven. Dat maakt het best lastig om te weten wat er nu precies gaat gebeuren en wanneer. En daarom hebben we de hoofdpunten voor je op een rijtje gezet.

De hoofdpunten van de eindtijd

  • De christenen, ook wel de gemeente van Christus genoemd, worden ‘opgenomen’ of ‘weggerukt’ van de aarde.
  • En er zal op de aarde een periode van ‘grote verdrukking’ komen.
  • Aan het einde van deze ‘grote verdrukking’ zal Jezus terugkomen naar de aarde samen met zijn gemeente.
  • Bij deze komst zal Israël, als natie, Jezus als haar koning herkennen en erkennen.
  • Dan komt het duizendjarige rijk waarin Jezus als koning zal heersen.
  • Aan het einde van dit duizendjarige rijk zal de satan nog 1 keer proberen de wereld in opstand te brengen, maar Jezus zal overwinnen.
  • Tot slot volgt hierop de nieuwe hemel en nieuwe aarde.

Verschillende eindtijd visies

Nu is het zo dat er verschillende visies zijn binnen christelijke Nederland over het verloop van de eindtijd. Zo is de meest gangbare visie dat de gebeurtenissen die ik zojuist heb genoemd nog moeten gaan gebeuren. Maar er zijn ook christenen die geloven dat Jezus in het jaar 70 na christus al terug is gekomen. Weer andere geloven dat het allemaal niet letterlijk gaat gebeuren, maar dat de eindtijd profetieën en openbaringen tijdloze verhalen, symbolen of metaforen zijn die in de hele geschiedenis toepasbaar zijn voor iedereen.

Zelf geloof ik dat de dingen heb genoemd nog moeten gebeuren en dat kan ik verkeerd hebben. Maar dat gaan we vanzelf een keer zien. Ik vind het vooral heel belangrijk om er voor te zorgen dat ik er klaar voor ben. Want doordat ik in Jezus geloof weet ik dat ik bij Jezus hoor en na mijn dood voor altijd met Hem zal leven. En ik geloof dat dit voor jou als tiener ook het belangrijkste is. Het is goed niet verkeerd om je te verdiepen in dat wat er in de eindtijd gaat gebeuren, maar leef vooral dagelijks met God, kies voor Jezus en vertel andere mensen over Hem! Dit zodat zij net als jij een eeuwig leven zullen hebben.

Heb jij nou ook een geloofsvraag waar je graag een antwoord op wil? Ga dan nu naar stronglife.nl/contact en stuur ons jouw vraag. Dan gaan wij ons best doen om hem te beantwoorden in één van onze volgende video’s.

 

Stronglife helpt tieners groeien in geloof via het apparaat dat ze de hele dag bij zich dragen: hun smartphone. Volg ons op YouTube en Instagram.

Series