Wat vindt God van social media?

In deze vraag en antwoord video beantwoorden we een vraag of social media en geloven: “Hoi. Er komen vaak rare berichten langs bij mij op social media, maar er staat volgens mij niets over social media in de bijbel. Maar hoe kan ik weten wat God ervan vindt?”

Er staat inderdaad niks over social media in de Bijbel. Social media is nog niet zo oud en de Bijbel is heel oud. Maar social media is eigenlijk gewoon een vorm van communicatie. En communiceren is iets dat we al doen zo lang als dat wij mensen bestaan. Daarom kunnen we vanuit de Bijbel wel iets leren over hoe we met social media om moeten gaan.

In Spreuken 4 vers 23 lezen we dat een vader zijn zoon het advies geeft om zijn hart te bewaken. Maar als je de teksten eromheen leest dan zie je dat de vader het daar heeft over drie dingen: luisteren, spreken en kijken. Hij zegt dat zijn zoon goed naar zijn woorden moeten luisteren, want zijn woorden geven leven. Hij zegt dat zijn zoon er voor moet zorgen dat zijn mond geen verkeerde dingen zegt. Hij zegt dat zijn zoon recht voor zich uit moeten kijken en ver bij verkeerde dingen weg moet blijven. En daar kunnen we zeker wat mee als we denken aan social media.

Het is namelijk goed om bewust om te gaan met waar je naar kijkt en luistert. De dingen waar je naar kijkt en naar luistert beïnvloeden namelijk je denken en je doen en laten. Daarnaast is het goed om er voor te zorgen dat de dingen die je spreekt of typt mensen opbouwen en niet neerhalen. 

Heel simpel gezegd moet je er voor zorgen dat de dingen waar je naar kijkt en luistert, en de woorden die je spreekt passen bij je christen-zijn. En ik weet dat dit soms makkelijker gezegd is dan gedaan.

We denken dat God het bijvoorbeeld vindt dat wij zo via social media contact kunnen hebben. Maar dat Hij tegelijkertijd flink kan balen als Hij ziet welke andere dingen ons via social media bereiken of als hij ziet hoe slecht mensen soms via social media met elkaar omgaan.

 

Stronglife helpt tieners groeien in geloof via het apparaat dat ze de hele dag bij zich dragen: hun smartphone. Volg ons op YouTube en Instagram.

Series