Wat is de Heilige Geest en wat zijn de vruchten?

Eén van onze volgers kwam met de volgende vraag: Wat is de Heilige Geest en wat zijn de vruchten? Eigenlijk zou de vraag moeten zijn: Wie is de Heilige Geest en wat zijn de vruchten? De Heilige Geest is namelijk niet een voorwerp maar een persoon. Onderdeel van de drie eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest.

De Heilige Geest heeft alle eigenschappen van een persoon. Hij denkt, hij spreekt tegen ons, de Heilige Geest leidt ons en kan zelfs verdrietig worden. Als je in de oorspronkelijke Griekse tekst gaat lezen dan wordt de Heilige Geest aangeduid met “Parakletos”. Dat woord betekent letterlijk “iemand die erbij geroepen wordt”, iemand die raad geeft, die troost biedt en die bemoedigt.

We zien de Heilige Geest al helemaal in het begin van de Bijbel:

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.
— Genesis 1:1-2 HSV

In het scheppingsverhaal zien we hoe Gods Geest nieuwe dingen schept en hoe Hij orde voortbrengt uit chaos. God schiep een prachtige wereld waar alles met elkaar in balans was. Als we Jezus nog niet kennen is het werk van de Heilige Geest erop gericht dat we inzien dat we Jezus nodig hebben voor ons zonde probleem, Hij helpt ons om ons vertrouwen op God te stellen. Het is dus de Heilige Geest die ons helpt te beseffen dat we bij God horen en hij helpt ons als we bidden en Bijbel lezen om te begrijpen wat God tegen ons zegt.

We zien de Heilige Geest niet letterlijk in iemand zijn of haar hart zitten. Maar we kunnen wel zien of de Heilige Geest ruimte krijgt om in iemand zijn werk te doen.En dat noemen we de vruchten van de Heilige Geest. In Galaten 5:22 zegt Paulus het als volgt:

Mensen die zich laten leiden door de Heilige Geest, leven heel anders. Zij houden van elkaar. Ze zijn blij en leven in vrede. Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze geloven in Christus. Ze zijn vriendelijk en gedragen zich goed.
— Galaten 5:22 BGT

Dit zijn de goede dingen waaraan we Christenen kunnen herkennen. Een oud spreekwoord zegt: aan de vruchten herkent men de boom. Dit zegt eigenlijk dat je aan de manier hoe iemand zich gedraagt kunt zien wat er van binnen in zijn hart leeft. Dat wat er in zit komt naar buiten. En dat betekent dat wanneer Gods geest in jouw hart zit de liefde, vrede en blijdschap van God door jou heen zichtbaar worden en je iets laat zien van Gods goedheid.

 

Stronglife helpt jongeren om sterker in het leven te staan door te groeien in geloof. Volg ons op YouTube, TikTok en Instagram.

 

Word partner     Contact

Series