Vader, Zoon en Heilige Geest

God is een god van drie liefdevolle personen: Vader, Zoon en Heilige Geest, ook wel de Drie-eenheid genoemd. Drie personen, die allemaal één zijn, allemaal God en er is ook maar een God. In deze teaching in de serie “Wie is God?” vertelt Martin Koornstra hoe dit nou precies zit. Een bijna onmogelijke opgave, zo omschrijft Martin het zelf, maar toch gaat hij het proberen. Hij doet dit onder andere aan de hand van een eenvoudige technische tekening. Martin wenst dat je gegrepen zult worden door Vader, Zoon en Geest.

Vader, Zoon en Heilige Geest noemen we de Drie-eenheid en dat is apart. Deze term komt namelijk niet in onze bijbel voor. Het gaat zeker over Vader, Zoon en Heilige Geest, maar Drie-eenheid kom je nergens tegen. Toch ga ik proberen je uit te leggen wat het betekent en ik weet dat het een moeilijke opdracht is, want eigenlijk is het onbegrijpelijk. Drie personen die allemaal een zijn. Allemaal God en er is ook maar een God. En daar begint het allemaal mee, dat God in Deuteronomium 6:4 zegt: “Israël, luister: de Here is onze God, de Here is één.”. Er is er maar een en toch hebben we het over drie. Drie die samen één zijn.

In Genisis 1:1 lezen we dat God de hemel en de aarde schiep. Daar staat God, maar in het Hebreeuws staat Elohim en dat betekent goden. Dus eigenlijk staat er: in het begin schiep goden de aarde. Dat zou een beetje een aparte vertaling zijn, maar eigenlijk krijg je hier al het gevoel dat God meer dan één is. Als je verder leest in dit hoofdstuk dan lees je dat God mensen gaat maken. Er staat: laat ons mensen maken. God zegt dus tegen zichzelf: ons. Er is maar één God, maar ze bestaan uit meer.

Paulus benoemt de Vader, Zoon en Heilige Geest

De tekst waar je op kunt baseren dat Vader, Zoon en Heilige Geest een zijn is de tekst van Paulus waar hij zegt: “Mijn wens voor u is dat de genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God en de innige band die de Heilige Geest geeft, met u zullen zijn.” (2 Korinthiërs 13:13 HTB). Alle drie God, maar ieder heeft iets bijzonders. Vader is anders dan de Zoon en de Zoon is weer anders dan de Heilige Geest. We krijgen ook de opdracht om de mensen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest. Ze horen bij elkaar, het is alle drie belangrijk en ze werken ook samen.

Zo komen ze alle drie langs als Jezus gedoopt wordt in water door Johannes de Doper. Jezus staat er als mens en dan komt de Heilige Geest als een duif uit de hemel en dan spreekt God: dit is mijn Zoon”. In de bijbel lees je namen die horen bij God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De Heilige Geest is een trooster, dat is uniek aan de Heilige Geest. Jezus is een redder, een koning en uiteindelijk geeft hij het koningschap terug aan God de Vader, de Schepper. Ze zijn uniek, maar horen bij elkaar.

God, de drie-enige God, vraagt aan jou of hij op die verschillende manieren contact met jou mag hebben. “Mag ik in jouw werken op al die veelkleurige manieren die in mij zijn.”

 

Stronglife helpt tieners groeien in geloof via het apparaat dat ze de hele dag bij zich dragen: hun smartphone. Volg ons op YouTube en Instagram.

Series