Met vreugde recht doen | Week van Gebed 2023

Onrecht, we zien het overal om ons heen. Moderne slavernij, mensenhandel en racisme. Er wordt grof geld verdiend aan onrecht. Moeten wij dan maar toekijken, bidden of God in wil grijpen, en afwachten totdat het ophoud… of ligt er een verantwoordelijkheid voor ons om op te staan tegen onrecht.

In Matteüs 23 lezen we dat de leiders van de kerk aangesproken worden op hun gedrag. Op het eerste gezicht lijkt het alsof ze het goede doen, het zijn vrome gelovigen die de wet gehoorzamen. Maar er is iets dat veel belangrijker is, iets dat zwaarder weegt namelijk recht, barmhartigheid en trouw. God roept ons allemaal op om recht te doen aan de mensen om ons heen, in barmhartigheid met elkaar om te gaan en trouw te zijn.

In Spreuken staat: De rechtvaardige vindt er vreugde in recht te doen. Als het goed is, houd je er als christen van dat het er eerlijk aan toe gaat en zal het onrecht je verdrietig maken. Jij kunt in je eentje al opstaan tegen onrecht. Het is niet altijd de makkelijkste weg, maar het zal ons blij maken als we onrecht niet de rug toekeren, maar er tegen in opstand komen. Maak een groepje vrienden die ook opstaat tegen onrecht en kom op voor die ene jongen of meisje die gepest wordt om hoe hij of zij eruit ziet en spreek die ene leraar erop aan als hij een leerling voor schut zet in de klas. Jij kunt het verschil maken. Ook jij kunt recht doen.

Overdenking

Jezus roept ons op om in de omgang met elkaar eerlijk te zijn, trouw te zijn en liefde te tonen. Onrecht kun je dus niet verdragen en daar wil je wat aan doen. Vaak denken we dan aan hele grote zaken als mensenhandel en gedwongen prostitutie. Maar onrecht is er ook in de kleine zaken. Kijk eens om je heen, waar gaat het er niet eerlijk aan toe? Zou je er wat aan kunnen doen? Liefde tonen aan de mensen om je heen die met de nek aangekeken worden is ook recht doen. Oog hebben voor het bestaansrecht van ieder mens is een klein begin maar van grote waarde.

Gebedspunt:
Een zichtbaar onrecht in Nederland van afgelopen jaar is de toeslagen affaire. Laten we bidden voor alle ouders die onterecht hun kinderen zijn kwijtgeraakt, voor de kinderen die hun ouder(s) missen. Dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor dit onrecht hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat er recht wordt gedaan aan al deze kinderen en hun ouders.

 

Stronglife helpt jongeren om sterker in het leven te staan door te groeien in geloof. Volg ons op YouTube, TikTok en Instagram.

 

Word partner     Contact

Series