Koning van de Vrede

In de Bijbel lezen we het verhaal van een bijzondere ontmoeting in een plaats genaamd Nazareth. Het is een ontmoeting tussen een jonge vrouw genaamd Maria en een engel genaamd Gabriël. Hij is door God gestuurd om Maria iets bijzonders te vertellen. Hij begroet haar door te zeggen: “Ik groet je, Maria. God heeft jou uitgekozen. Hij zal bij je zijn.”

En je zult begrijpen dat Maria schrok. Maar de engel zei tegen haar: “Je hoeft niet bang te zijn. God heeft je uitgekozen voor iets moois”. En dan vertelt Hij haar dat ze zwanger zal worden, een zoon zal krijgen en hem de naam Jezus moet geven. En dit kindje Jezus zal heel belangrijk zijn en de Zoon van de allerhoogste God genoemd zal worden.”

Maar Maria was een beetje verbaasd. Ze was nog maar in ondertrouw met haar vriend Jozef en vertelt de engel dat ze nog niet met Jozef naar bed is geweest. Dus hoe kon ze dan zwanger zijn? Dan vertelt de engel haar het volgende: “De Heilige Geest zal bij je komen. En door de kracht van de allerhoogste God zul je zwanger worden. Daarom zal jouw kind bij God horen, en zal Hij de Zoon van God genoemd worden.

En ik kan me zo voorstellen dat er van alles door Maria haar hoofd ging: “Hoe komt dit allemaal?”, “Wat zal Jozef wel niet zeggen?” Of “Wat zullen de buren wel niet denken?”. Maar ze sluit het gesprek af met de volgende woorden: “Ik wil God dienen. Laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt.”

En zoals de engel het gezegd had gebeurde het ook. Het kindje Jezus wordt geboren in Betlehem. Maria wikkelt hem in een doek en legt hem in een voerbak, want er was nergens anders plaats voor hem om te slapen.

En in de buurt van Bethlehem waren er die nacht een aantal herders op hun schapen aan het passen. En net als Maria hebben zij een ontmoeting met een engel en ook zij schrikken en worden bang. Maar de engel zei: Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem en zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in doeken gewikkeld.

Toen de engel dat gezegd had kwamen er nog veel meer engelen. Zij eerden God en zeiden: “Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.”

De herders gaan op weg naar Bethlehem en vinden daar Maria en Jozef en in een voerbak lag het kindje Jezus. Ze vertelden wat de engel over Hem gezegd had en iedereen was verbaasd over het verhaal van de herders. Toen de herders terug gingen naar hun schapen eerden ze God en dankten Hem. Want alles was precies zo gegaan zoals de engel gezegd had.

De naam Jezus betekent: “De Here brengt redding”. De engelen bij de herders zongen “vrede op aarde”. En in een voorspelling die zo’n 700 jaar voor de geboorte van Jezus is gedaan wordt Hij de Koning van de Vrede genoemd. De herders gingen op zoek naar deze koning van de vrede.

Onze vraag voor jou is: “Als je op zoek bent naar vrede, waar of beter gezegd naar wie ga jij dan op zoek?”

Deze tekst en deze video is gebaseerd op delen van Lucas 1 en 2 zoals omschreven in de Bijbel in Gewone Taal (BGT).

 

Stronglife helpt tieners groeien in geloof via het apparaat dat ze de hele dag bij zich dragen: hun smartphone. Volg ons op YouTube en Instagram.

Series