Je hoeft geen perfecte superheld te zijn – Week van Gebed 2022

In Matteus 2 vers 6 wordt Betlehem geroemd als een van de belangrijkste steden van het land, want in die stad zal Jezus worden geboren. Maar Betlehem was werelds gezien zeker geen wereldstad. En toch heeft deze stad een belangrijke plek in het verhaal van God.

In de Bijbel staan veel verhalen van geloofshelden en mensen die een bijzondere taak hebben gekregen van God. Ik kan dan soms wel eens een beetje jaloers worden als ik lees  hoe zij contact met God hadden en uitgekozen werden om een bepaalde taak uit te voeren. Ik had altijd het beeld dat deze mensen wel heel erg bijzonder moeten zijn geweest en niet zomaar willekeurige mensen zijn, nee deze mensen hadden wat speciaals.

Maar ik realiseer mij steeds vaker dat dit helemaal niet het geval is geweest. God maakt in de bijbel juist gebruik van gewone mensen die op het eerste oog helemaal niet zo bijzonder waren. Neem bijvoorbeeld Maria, zij was een hele gewone tiener. David was de jongste van zijn broers en het buitenbeentje die op de schapen pastte. Petrus, de leerling van Jezus, was een visser. Maar deze gewone mensen spelen een hele belangrijke rol in het verhaal van God. David wordt een grote koning, Maria de moeder van Jezus, Gods zoon en Petrus werd een van de bekendste leerlingen van Jezus en speelde een belangrijke rol in het ontstaan van de kerk.

Misschien vraag jij je wel eens af wat jij nou aan God te bieden hebt dat van waarde is voor Zijn koninkrijk. Maar laat ik je eens meenemen naar een verhaal in de Bijbel waarbij Petrus en Johannes naar de tempel liepen om te bidden. Onderweg komen ze een bedelaar tegen. Wanneer deze ze vraagt om geld antwoorden ze het volgende:

Petrus en Johannes keken naar de man en zeiden: ‘Kijk ons aan.’ Dat deed de man, want hij dacht dat hij iets zou krijgen. Maar Petrus zei: ‘Ik heb geen goud of zilver voor je. Maar ik kan je wel iets anders geven.’ Toen zei hij: ‘Namens Jezus Christus uit Nazaret zeg ik je: Sta op en ga lopen.’ Daarna pakte Petrus de man bij zijn rechterhand en trok hem overeind. En meteen kreeg de man weer kracht in zijn voeten en zijn benen. Hij sprong op en begon te lopen. En samen met Petrus en Johannes ging hij de tempel in. Daar bleef hij rondlopen en springen, en hij dankte God.
— Handelingen 3:4-8 BGT

Petrus was geen rijke man, goud of zilver had hij niet, maar Petrus had de kracht van de Heilige Geest ontvangen van God. Vanuit die kracht schonk hij de man in Jezus naam genezing.

Ik geloof dat we hieruit deze les kunnen leren: Je hoeft geen perfecte superheld te zijn om gebruikt te kunnen worden door God. Hij kan iedereen gebruiken. Jij mag de gaven en talenten die God jou gegeven heeft inzetten om een zegen te zijn voor anderen.

 

Stronglife helpt jongeren om sterker in het leven te staan door te groeien in geloof. Volg ons op YouTube, TikTok en Instagram.

 

Word partner     Contact

Series