Hoe zie jij God?

Iemand vroeg John laatst eens: “Hoe zie jij God?“. Hij vond dat een interessante vraag en is daar eens over na gaan denken. Hij kwam tot de ontdekking dat de manier waarop hij naar God kijkt, invloed heeft op hoe hij zijn leven leeft. Hij ontdekte dat hoe hij naar God kijkt, bepaald hoe hij naar zichzelf kijkt en antwoord geeft op zijn vragen over: “Wie ik ben?”, “Waar hoor ik bij?” en “Wat is mijn doel in dit leven?”. Zijn beeld van God bepaald wat hij werkelijk belangrijk vindt en wat hij niet belangrijk vindt. En dat wat belangrijk voor hem is, bepaald welke keuzes hij voor zijn leven maakt.

De vraag: “Hoe zie jij God?” is dus een hele belangrijke vraag!

Wie is God voor jou?

Mijn vraag voor jou is: Wie is God voor jou? Hoe kijk jij naar God? Want de manier waarop jij naar God kijkt bepaald hoe je naar jezelf kijkt en wat voor jou wel of niet belangrijk is in je leven. En dat wat belangrijk voor jou is bepaald welke keuzes je maakt en hoe je je leven leidt.

Hoe wij naar God kijken wordt bepaald door vier belangrijke dingen.

  1. Gezin
  2. 
Maatschappij
  3. Geestelijke omgeving
  4. Gebeurtenissen

John daagt je uit om God te gaan leren kennen zoals Hij werkelijk is.Niet dat je alleen maar van Hem gehoord hebt, maar dat je Hem écht gaat kennen zoals Hij werkelijk is. Want als je God gaat zien zoals Hij echt is en Zijn liefde voor jou gaat ontdekken, dan geeft dat jou het antwoord op de belangrijkste vragen in je leven: “Wie ben ik?”, “Waar hoor ik bij?” en “Wat is mijn levensdoel?”.

Wanneer je Hem met een open hart en een open houding vraagt om Hem te mogen zien zoals Hij werkelijk is, dan kan jij een goed plaatje kan schieten van God en jezelf!

 

Stronglife helpt tieners groeien in geloof via het apparaat dat ze de hele dag bij zich dragen: hun smartphone. Volg ons op YouTube, TikTok en Instagram.

Series