Hoe weet je dat God je zonden heeft vergeven?

Naar aanleiding van de video van vorige week kregen wij een vraag binnen. Die vraag luidde als volgt: “Hoe weet je dat God je zonden vergeven heeft en vergeeft God ook erge zonden.” In deze video behandelen we het eerste deel van de vraag: “Hoe weet je dat God je zonden heeft vergeven?“.

Wat is nou zonde?

Als mensen kunnen wij keuzes maken. Wij kunnen kiezen voor goede dingen en slechte dingen. Deze vrije wil heeft God ons gegeven. Als we het woord zonde, vervangen door het woord egoïsme, dan wordt het heel duidelijk wat zonde nou eigenlijk is. Je zou namelijk kunnen zeggen dat in de kern van iedere zonde egoïsme zit. Wij denken het beter te weten dan God. Wij vertrouwen ons zelf meer dan God. We houden ons dus niet aan wat God zegt wat goed is, maar denken zelf beter te weten wat goed is en kiezen er voor om dat te doen. Maar door deze verkeerde keuzes komt er steeds meer afstand tussen ons en God. Het is dus nodig dat onze zonden vergeven worden zodat onze relatie met God herstelt kan worden en de afstand verdwijnt.

Zijn mijn zonden vergeven?

Hoe weet je nou dat God jouw zonden vergeven heeft? Nou, ten eerste draaide de komst van Jezus naar deze aarde om de vergeving van onze zonden. Johannes 3:16 zegt dat God zoveel liefde heeft voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Dus als jij gelooft dat Jezus voor jouw zonden aan het kruis is gestorven en je hem aanneemt als jouw redder en verlosser dan zijn je zonden vergeven!

1 Johannes 1 vers 9 zegt hierover ook dat als wij onze zonden belijden dat God ze ook zal vergeven. Je mag er dus op vertrouwen dat als jij je zonden belijdt, Hij ze ook daadwerkelijk zal vergeven. Probeer dus niet zelf met je zonde, je verkeerde keuzes, af te rekenen, dat lukt je niet. En waarom zou je dit doen als Jezus dit al voor je heeft gedaan. Ga met je zonden naar Jezus. Hij wil je vergeven!

 

Stronglife helpt tieners groeien in geloof via het apparaat dat ze de hele dag bij zich dragen: hun smartphone. Volg ons op YouTube en Instagram.

Series