Hij moet meer worden, ik minder – Johannes 3:30 #LeesJeBijbel

In deze video serie genaamd “Lees Je Bijbel” delen we dingen die wij halen uit de Bijbelgedeelten die wij lezen tijdens onze eigen stille tijd. In deze video doen we dit aan de hand van Johannes 3:30: “Híj moet steeds belangrijker worden, en ík moet steeds minder belangrijk worden. (BasisBijbel vertaling)

8 maart 2019

Bekijk ook