Het goede leren doen | Week van Gebed 2023

Het klinkt vrij onmogelijk: Alle mensen evenveel liefhebben als jezelf. Toch is dit wel degelijk een opdracht die wij als Christenen hebben gekregen. In Lucas 10 vertelt Jezus dat wij onze medemens even lief moeten hebben als onszelf, maar dan krijgt Jezus de vraag: Wie is dan onze medemens?

Ik denk dat veel van ons mensen kennen waar we veel van houden en die wij liefhebben. We hebben dan van alles over voor diegene. We staan altijd klaar om te helpen en als hun onrecht wordt aangedaan, dan steunen wij ze. Ik ben alleen benieuwd, zou jij dit ook doen bij onbekende mensen die je tegenkomt op straat? of zelfs mensen die je eigenlijk niet mag, die je vreemd vind of waar je zelfs ruzie mee hebt.

Jezus reageert met een gelijkenis op deze vraag en vertelt het verhaal van de barmhartige Samaritaan: In dit verhaal is er een Joodse man overvallen, hij is zwaar mishandeld en ligt langs de kant van de weg. Vervolgens komen er verschillende mensen langs die hem gewoon laten liggen, dit waren onder andere mensen die werkten in de tempel en waarvan je zou verwachten dat ze deze man zouden helpen. Uiteindelijk loopt er een Samaritaan langs, iemand waar je als Jood zijnde echt niet mee om ging. Uitgerekend hij helpt deze man wel.

Ik geloof dat God ook verwacht dat wij bereid zijn dit doen. We mogen verder kijken dan de mensen in onze eigen cirkel, godsdienst of nationaliteit. We worden uitgedaagd om ook juist deze mensen lief te hebben en net als deze barmhartige Samaritaan te zijn.

Overdenking

Je vrienden liefhebben is makkelijk, dat is als vanzelfsprekend. Maar iemand helpen waar je een hekel aan hebt, dat is een stuk lastiger. Wanneer zo’n iemand je hulp nodig heeft dan kan je misschien wel duizend redenen bedenken waarom je dat niet wil doen. Toch geloven we dat God van ons vraagt ook zo’n iemand te helpen. Want dan wordt ons christen-zijn zichtbaar.

Gebedspunt:
Bid dat God ogen wil openen en we mogen leren om verder te kijken dan onze vriendengroep of familie. Bid dat we mogen leren om een naaste te zijn en we leren om de mensen die anders zijn of denken lief te hebben.

 

Stronglife helpt jongeren om sterker in het leven te staan door te groeien in geloof. Volg ons op YouTube, TikTok en Instagram.

 

Word partner     Contact

Series