Een radicale verandering

In Lucas 19:1-10 lezen we het verhaal van Zacheüs, de hoofdtollenaar die een ontmoeting heeft met Jezus. De omstanders snappen niet waarom Jezus met deze zondaar mee gaat. Maar dat is nou het mooie van Jezus. Hij was niet gefocust op de zonde, maar op de bekering.

16 mei 2015

Bekijk ook