De natuur van God

In deze video vertelt Marc je aan de hand van 5 a’s over de natuur van God. Soms kan het zo zijn dat we een vertroebeld beeld hebben van wie God is. Daarom is het goed om, opnieuw, te kijken naar wat de bijbel zegt over de natuur van God, over wie God is.

1. Altijd (0:07)

In Openbaringen 1:8 zegt God: Ik ben het begin en ik ben het einde. Degene die er was die er nu is en er altijd zal zijn. God in Zijn natuur is eeuwig oneindig. Hij was er altijd en zal er ook altijd zijn. Wij hebben hier op aarde een begin en een einde, de geboorte en de dood. God is er altijd.

2. Almachtig (0:50)

We lezen in de bijbel dat God bij Abraham en Sarah op bezoek komt. Abraham en Sarah konden op dat moment geen kinderen meer krijgen. God vertelt hun dat Hij wil dat ze als nog een kind krijgen. Abraham en Sarah twijfelen, maar God zegt dan: zou er voor Mij iets onmogelijk zijn? (Genesis 18:14) Nee, natuurlijk niet. God is almachtig. Het kindje wordt dan ook later geboren.

3. Alwetend (1:24)

God weet alles wat er te weten valt. In de eerste paar verzen van Psalmen 139 schrijft David het volgende: God U weet het als ik zit of als ik sta, U weet het als ik onderweg ben, U weet het als ik bij de McDonalds ben, het maakt niet uit waar ik ben: U weet het. Het is heel belangrijk om te beseffen dat God alles weet.

4. Alomtegenwoordig (2:02)

Verderop in Psalmen 139 dat David schrijft: God, U bent voor mij, U bent achter mij, U bent om mij heen. Dat betekent dus dat God om ons heen is. God is alomtegenwoordig, Hij is overal. Hij is bij jou en Hij is in Japan. Hij gaat met ons mee als we naar ons werk gaan of zijn we op school zijn. Je bent dus nooit alleen!

5. Aanspreekbaar (2:40)

God is niet ver weg, Hij is niet afstandelijk en ook niet een bepaald beeld wat je aanbid. God is drie personen in één: Vader, Zoon, Heilige Geest. Echte personen waarmee je een relatie kan opbouwen. Dit zie je over terug in de bijbel. Abraham spreekt met God, Mozes spreekt met God als een vriend. Er is een relatie en er wordt gevoel gedeeld. God is aanspreekbaar en jij kan je leven samen leven met God.

Bekijk ook de video over het karakter van God.

 

Stronglife helpt jongeren om sterker in het leven te staan door te groeien in geloof. Volg ons op YouTube, TikTok en Instagram.

 

Word partner     Contact

Series