Dat hebben jullie voor Mij gedaan | Week van Gebed 2023

In het Bijbelboek Matteüs worden we eraan herinnerd dat we onze liefde voor God niet kunnen scheiden van onze liefde voor anderen. Jezus zegt zelfs dat wanneer wij zorgen voor en dienstbaar zijn aan de hongerigen, dorstigen, vreemdelingen, naakten, zieken en gevangenen, het is alsof wij zorgen voor Jezus zelf.

Op dit moment hebben we te maken met verschillende crisissen, zoals stijgende prijzen voor energie, en eten en de oorlog in Oekraïne. Deze dingen zorgen er soms voor dat mensen ineens vast komen te zitten in situaties die ze niet alleen op kunnen lossen. God roept ons op om deze mensen lief te hebben en voor hen te zorgen, zoals God voor ons zorgt en van ons houdt.

Liefhebben is niet alleen iets wat je doet omdat je daar zelf plezier uit haalt, maar liefhebben is iets dat je doet, simpelweg omdat God dit van je vraagt.

Verwerking

In Matteüs 25:35 legt Jezus uit dat alle hulp die we bieden aan onze medemens, is alsof we die hulp aan Jezus zelf gaven. Of het nu een pannetje eten voor de zieke buurvrouw is, een warme jas voor de meneer die er geen kan betalen of een slaapplaats voor die jongen die de laatste trein heeft gemist. Door het goede te doen voor je medemens doe je wat Jezus zou doen. In de wereld leren we dat het om ons draait, maar in het koninkrijk van God leren we dat het draait om de ander. Want als we allemaal naar elkaar omzien dan lijdt er niemand meer gebrek en is er niemand meer eenzaam.

Gebedspunt:
Bid voor de mensen die nu in nood verkeren. Of dat nu financieel is of omdat ze in oorlogsgebied moeten overleven. Vraag God wat jij kunt doen om iemand te helpen.

 

Stronglife helpt jongeren om sterker in het leven te staan door te groeien in geloof. Volg ons op YouTube, TikTok en Instagram.

 

Word partner     Contact

Series