DIT WERKT VEEL BETER DAN KLAGEN op de regering

In 1 Timotheus 2 vers 1 schrijft Paulus het volgende:

Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. 
— 1 Timotheus 2:1 NBV

Wauw wat een mooie oproep is dit! Maar als ik eerlijk ben, dan moet ik toegeven dat ik vaker over de regering klaag dan dat ik voor ze bid. En dat terwijl we leven in een tijd waarin het zo goed zou zijn om te doen wat Paulus in dit Bijbelgedeelte vraagt. Daarom wil ik dagelijks tijd vrijmaken om te bidden voor de regering en ik wil jou vragen om dit ook te doen.

  • Laten we bidden voor wijsheid en dat God ze mag leiden in het maken van beslissingen die een zegen zijn voor ons land. 
  • Laten we bidden voor eerlijkheid, oprechtheid en een dienstbare houding van de regeringsleiders. 
  • Laten we bidden dat ze beslissingen nemen die ons als mensen verbinden.

Denk nu niet dat je te jong bent om hiervoor te bidden. Je hoeft niet een bekende spreker, kerkleider of dominee te zijn. Jouw gebed heeft kracht in de geestelijke wereld. 

 

Stronglife helpt tieners groeien in geloof via het apparaat dat ze de hele dag bij zich dragen: hun smartphone. Volg ons op YouTube, TikTok en Instagram.

 

Word partner     Contact

Series