Investeer in de levens van tieners!

Met Stichting Stronglife helpen we tieners om sterk in het leven te staan en te groeien in hun relatie met God. Daarnaast geven we ze tips over hoe zij hun geloof kunnen uitdragen naar de mensen om hen heen. Dit doen we door wekelijks video’s te maken en ze de mogelijkheid te geven om geloofsvragen te stellen via WhatsApp.

We zien dit werk als onze roeping, doen het met veel enthousiasme en zo professioneel mogelijk. Daarbij kunnen we uw hulp heel goed gebruiken. Met een maandelijkse gift steunt u ons werk, zodat we samen kunnen investeren in de levens van tieners.

Wilt u liever zelf het geld overmaken? Dit kan aan NL63 RABO 0192 0208 97 t.a.v. Stichting Stronglife. Stichting Stronglife is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

1. Kies een bedrag & frequentie

€ 5€ 10€ 25Anders:

EenmaligMaandelijks

2. Uw gegevens

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

E-mailadres

IBAN rekeningnummer

3. Bevestiging en verzenden

Hierbij machtig ik Stichting Stronglife om het aangegeven bedrag af te schrijven van bovengenoemd bankrekeningnummer.

Hierbij machtig ik Stichting Stronglife om, totdat ik dit opzeg, maandelijks het aangegeven bedrag af te schrijven van bovengenoemd bankrekeningnummer.

 

 

Indien u het niet eens bent met de afschrijving kunt u binnen 56 dagen uw bank opdracht geven het bedrag terug te boeken. Machtigingen worden aan het einde van de maand uitgevoerd.