Waarom heet het Pasen?

In deze video beantwoord Chantal de volgende geloofsvraag over Pasen: Waarom heet Pasen, Pasen?

Om deze vraag te beantwoorden moeten we teruggaan naar de oorsprong van Pasen en die ligt bij het Joodse volk. Het Joodse volk leefde al zo’n 400 jaar als slaven in Egypte toen God een jonge man genaamd Mozes riep om hen te bevrijden. Omdat de farao niet wilde luisteren stuurde God in totaal 10 plagen naar Egypte. Bij de 10e plaag stierven alle eerstgeborenen in Egypte. Om het Joodse volk te sparen moesten zij van God de deurposten van hun woningen insmeren met het bloed van een jong lammetje, waardoor  God hun woning zou overslaan. Na deze 10e plaag smeekte de Farao het Joodse volk om te vertrekken. Het Joodse volk was vrij en trok de woestijn in.

God geeft hen de opdracht om dit elk jaar te vieren en dat doen de Joden tijdens het Pesach feest. Dit feest vindt plaats op de 14e dag van de maand Nisan, dit is de eerste maand van het Joodse jaar.

Het woord “Pasen” is afgeleid van het Hebreeuwse woord ‘Pesach’ wat “voorbijgaan” betekent, want bij de 10e plaag werd aan de Joodse huizen voorbij gegaan. Maar hoewel de naam van ons christelijk feest komt van het Joodse feest, vieren wij met Pasen wel iets anders. Christenen vieren namelijk niet de uittocht uit Egypte, maar vieren de dood en opstanding van Jezus Christus. Volgens Christenen is Hij de Messias, de gezalfde, die kwam om ons zonde-probleem op te lossen. Maar dat is niet het enige verschil tussen het christelijke en Joodse paasfeest. We vieren het ook op een andere dag.

Zoals gezegd vieren de Joden Pasen op de 14e dag van de maand Nisan. Wij vieren het op de zondag die volgt op de eerste volle maan na 21 maart. Dat is niet door God bepaald, maar door christelijke bisschoppen tijdens een vergadering in het jaar 325 na Christus. Dit is gedaan om een scheiding aan te brengen tussen het Joodse en Christelijke feest.

En zo heb je dus niet alleen antwoord op je vraag, maar ook nog een beetje achtergrond informatie over Pasen 🙂

 

Stronglife helpt tieners groeien in geloof via het apparaat dat ze de hele dag bij zich dragen: hun smartphone. Volg ons op YouTube, TikTok en Instagram.

 

Word partner     Contact

Series