Vraag: Als God alles kan, kan Hij dan ook zondigen?

In deze vraag en antwoord video beantwoorden we de volgende geloofsvraag: “Als God alles kan, kan Hij dan ook zondigen?”

7 december 2018

Christelijke video's voor tieners

Wij maken Christelijke (YouTube) video's voor tieners. Dit doen we om jou te helpen om te groeien in je relatie met God. Heb je een (geloofs)vraag? Check hier hoe je met ons in contact komt.

Blessings, Jeroen & Chantal