Is het fout als ik mijn talenten niet gebruik? #geloofsvraag

In deze vraag & antwoord video beantwoorden we de volgende geloofsvraag: “Is het verkeerd als je de talenten die je van God gekregen hebt niet gebruikt?”

23 augustus 2019

Bekijk ook