Wie is Jezus? Ontdek het nu

Wie is Jezus? Er zijn verschillende meningen over het juiste antwoord op deze vraag. Er zijn mensen die Jezus zijn bestaan een verzinsel noemen, maar de meeste mensen die de geschiedenis hebben bestudeerd zijn het er over eens: Jezus heeft op aarde geleefd! Maar wie of wat was hij dan?

Is lezen niet helemaal jouw ding, maar wil je wel graag weten wie Jezus is? Bekijk dan nu onze video-serie “Wie is Jezus”. In vier video’s vertellen wij jou wie Jezus is.

Wie is Jezus?

Jezus leefde zo’n 2000 jaar geleden in het land Israël, was de zoon van een timmerman en groeide op in een nietszeggend dorpje dat Nazareth heette. En hoe gewoon Zijn naam nu ook klinkt, Hij was alles behalve een gewone man. Hij deed namelijk precies wat al honderden jaren daarvoor was aangekondigd en wat voor ieder ander mens onmogelijk was. 

Elk jaar staan miljoenen mensen over de hele wereld stil bij zijn geboorte, dood en opstanding. Zijn naam zal je ongetwijfeld van tijd tot tijd horen. Op school, op het voetbalveld of in de kerk. 

Sommigen zeggen dat Jezus een wijze leraar was die levenslessen leerde, anderen zeggen dat Hij een profeet was, iemand die namens God sprak tegen mensen. Beide uitspraken zijn waar: Jezus trok een aantal jaren rond door Israël en leerde belangrijke lessen over naastenliefde en hoe je als mensen op een goede manier met elkaar omgaat. Ook trok hij rond als profeet en vertelde Hij over Gods koninkrijk. Aan de ene kant was Hij gewoon mens. Net als jij en ik kende Hij emoties zoals angst, liefde, pijn, blijdschap, woede. Maar aan de andere werd Hij geboren terwijl zijn ouders nog nooit seks hadden gehad. En dat klinkt onmogelijk, maar dat is typisch Jezus: Hij deed wat voor anderen onmogelijk was.

Jezus Christus

We zijn “Christus” gaan zien als een naam voor Jezus, maar dat was het in eerste instantie niet. Het vertelt ons iets bijzonders over wie Hij is en wat Hij op aarde kwam doen. Het Griekse woord “christus” betekent “gezalfde”. Deze term wordt in de Bijbel en vooral het Oude Testament gebruikt voor mensen die speciaal door God waren uitgekozen om een profeet, priester of koning te zijn. Zij moesten de Israëlieten terug bij God brengen. Voordat deze mensen aan hun werk begonnen, werden ze eerst met olie gezalfd en zo ingewijd. Vandaar de titel “Gezalfde.” Ook Jezus is een gezalfde; Hij was door God uitgekozen voor een heel speciale opdracht: het voorgoed terug bij God brengen van alle mensen. 

Om dat goed te begrijpen gaan we even helemaal terug naar het begin: de zondeval. Bij de schepping had God het perfecte plaatje voor ogen. Alles was prachtig, er was geen pijn of verdriet en het allermooiste: God had een hechte relatie met de mensen. Maar helaas werden Adam en Eva ongehoorzaam aan God en kwam de zonde in de wereld. Er kwam een breuk in de hechte relatie met God en Gods perfecte plaatje werd kapot gemaakt.

Maar God wilde het niet zo laten. Daarvoor was de schepping te mooi en hield Hij te veel van de mensen. Hij had een plan om het verscheurde plaatje te herstellen. Een plan dat Hij in de tijd van het Oude Testament uitgebreid aangekondigde. In honderden Bijbelteksten kunnen we lezen dat er iemand zou gaan komen om de relatie tussen God en de mensen voor goed te herstellen en om de zonde te vernietigen. En die persoon, dat weten we nu, is Jezus, de Gezalfde.

Hoewel het hele volk Israël uitzag naar de komst van de Gezalfde was er iemand die in het bijzonder uitzag naar Zijn komst: Johannes de Doper. Hij was door God aangewezen om de mensen te vertellen dat de Gezalfde snel zou komen. En dat gebeurde.

Op een gegeven moment vroeg Johannes de Doper aan Jezus of Hij echt de Gezalfde is. Hierover lees je het volgende in Mattheüs 11:2-5:

Johannes de Doper, die in de gevangenis zat, hoorde wat Christus allemaal deed. Hij vroeg aan twee van zijn eigen leerlingen om naar Jezus te gaan. 3 Ze moesten Hem vragen: “Bent U het die zou komen, of wachten we op iemand anders?” Het antwoord dat Jezus geeft lijkt op het eerste gezicht misschien wel een beetje flauw. Hij reageert namelijk door te zeggen dat ze Johannes de Doper moeten vertellen over wat ze horen en zien: “Blinde mensen gaan zien, verlamde mensen gaan lopen, zieke mensen worden gezond, dove mensen gaan horen, doden worden levend en arme mensen horen het goede nieuws.”

Maar voor Johannes de Doper was dit meer dan een opsomming van wat er gebeurde. Het was een helder antwoord. Jezus verwijst namelijk naar Jesaja 35 vers 5 en 6. Jesaja kondigt daar aan wat de Gezalfde zou gaan doen. Vergelijk ze maar: Blinden kunnen weer zien; Verlamden weer lopen; en doven kunnen weer horen.

Met dit antwoord liet Jezus zien dat Hij niet zo maar een mens was. Door te doen wat al eeuwen daarvoor was aangekondigd liet Hij zien dat Hij degene was die zou komen doen wat God had beloofd: het herstellen van het perfecte plaatje en dus de relatie tussen God en de mensen. Jezus is degene die door God is aangesteld om alle mensen de weg terug naar Hem te laten zien. Alle mensen, dus ook jou en mij.

Hij was mens, maar met een goddelijke afkomst

Jezus was niet zomaar een persoon die op de aarde geleefd heeft. Zo heb je gelezen Hij de gezalfde was die door God beloofd was. Maar er is nog iets bijzonders aan Jezus: Hij was mens, maar met een goddelijke afkomst. Hij was Gods zoon die naar de aarde kwam. En dat is nogal een belangrijk detail van wie Jezus is en onmisbaar voor wat hij kwam doen.

Want om alle ongehoorzaamheid en alle fouten van de mensen te kunnen te verwijderen en om hen het eeuwige leven te kunnen geven was er meer nodig dan gewoon een Gezalfde. Een menselijke koning, priester of profeet zou het probleem van de zonde niet kunnen oplossen. Paulus schrijft hierover in Efeziërs 2 vers 8 en 9:

8 Want omdat God zo liefdevol en goed is, heeft Hij jullie gered door jullie geloof. Jullie hebben niet jezelf gered, maar Gód heeft jullie gered. Het is zíjn geschenk. 9 Jullie zijn dus niet gered doordat jullie zelf zo goed je best deden om goede mensen te zijn….

De zonde zit diep in ons dat we zelf niet aan kunnen ontkomen. Het zit, zoals we dat noemen, in onze natuur. Het is een onderdeel van ons geworden: zoals er bloed door je aderen stroomt, zo zitten we ook vast aan de zonde. Al zouden we zo ons best doen om onszelf te redden, we zouden er niet komen. Alleen God kan ons zonde-probleem oplossen. Hij is zelf zonder zonde, en kan en wil alleen maar het goede doen. Daarom kan alleen Hij de zonde vernietigen.

Vergelijk het eens met het volgende:

Stel je eens voor dat je gewoon even “old school” met de hand de afwas zou doen maar in plaats van een sopje te gebruiken doe je het in de overgebleven vette jus. De borden worden er niet schoner van en dat glas waar je alleen maar water uit had gedronken alleen maar viezer. Het vet gaat op de glazen zitten en je krijgt het niet meer helemaal schoon. Het maakt niet uit hoe goed jij je best doet, het gaat niet werken. Om de vaat weer schoon te krijgen, heb je een mooi schoon sopje van water en afwasmiddel nodig.

Zoals vieze jus de afwas niet schoon kon maken, zo kan een mens met zonde de zonde niet verwijderen. Net zoals je een mooie schoon sopje van water en afwasmiddel nodig hebt om je vaat schoon te maken, zo moest de persoon die de zonde kwam verwijderen zelf volledig zonder zonde zijn. En alleen God is zonder zonde. Dit maakt het feit dat Jezus Gods zoon is zo’n belangrijk detail van wie Hij is. Want alleen Hij was als gezalfde geschikt voor het plan van God. 

Hij kwam om jou te redden

Ons “zonde probleem” kon alleen door God zelf opgelost worden en dus kwam Jezus, Gods zoon met een duidelijke missie naar deze aarde: Ons mensen redden van de zonde. De enige manier waarop Jezus dit kon doen was door te sterven aan een kruis. Paulus schreef hierover in Romeinen 3 het volgende:

Want álle mensen zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor moeten álle mensen leven zonder de heerlijke aanwezigheid van God in hun leven. 24 Maar door Gods liefdevolle goedheid worden ze vrijgesproken van hun schuld. Niet omdat ze dat verdienen, maar dankzij Jezus Christus. 25 God heeft Hém gegeven als manier om de vriendschap tussen God en de mensen te herstellen. Namelijk door Jezus’ dood. Mensen die dat geloven, kunnen vergeving krijgen voor wat ze verkeerd gedaan hebben. 

Paulus schrijft dat Jezus een uitweg heeft gegeven om ons mensen vrij te spreken van de schuld die we hebben door onze ongehoorzaamheid aan God. Door Jezus dood werden wij vrijgesproken van onze schuld – Hij kreeg de straf die wij daarvoor verdienden. En doordat Hij met zijn opstanding uit de dood de dood heeft overwonnen kunnen wij weer in Gods aanwezigheid komen. We zullen nog steeds wel eens dingen doen waarvan God heeft gezegd dat we die niet moeten doen. Maar als God naar ons kijkt dan ziet Hij ons door Jezus als “rechtvaardige” mensen; Jezus heeft onze schuld betaald en wij zijn vrij.

Vergelijk het met een rechtszaak. Een zware crimineel heeft een bank beroofd en wordt daarvoor berecht. Er is niets dat zijn daden goed kan praten en een advocaat heeft hij niet. De rechter was een goede vriend van hem en wil hem niet schuldig verklaren, maar regels zijn regels. Uit liefde voor zijn oude vriend vraag de rechter zijn zoon, een steengoede advocaat, om alles te doen wat mogelijk is om te voorkomen dat de crimineel in de gevangenis komt. Al gauw komt de zoon erachter dat de crimineel niet aan de straf kan ontkomen. Hij wordt schuldig verklaard en moet de gevangenis in. Maar dan gebeurt er het ondenkbare: De zoon besluit de celstraf uit te zitten en de crimineel is vrij. 

In deze vergelijking zijn jij en ik de crimineel, God is de rechter en de advocaat is Jezus, Gods zoon. Zoals de crimineel het niet verdient dat de zoon zijn plaats innam, zo hebben wij het ook niet verdient dat Jezus de straf kreeg die wij verdienden. En toch deed hij dat! We noemen dat genade. 

Wat maakt het nou zo bijzonder dat Jezus de Redder is? 

Deze titel laat zien dat God echt alles heeft gegeven om onze relatie met Hem te herstellen. Want zeg nou zelf: welke vader offert zijn eigen zoon op om de problemen van een vriend op te lossen. Geen enkele vader toch? Maar God deed dit! Jezus is de persoon die de straf voor onze zonden droeg door te sterven aan het kruis en die door zijn opstanding de relatie tussen God en de mensen herstelt. Jezus is de redder, de verlosser.

Heb je vragen? Wil je meer weten over wie Jezus is? Neem dan nu contact met ons op. Wij helpen je graag.

Gespreksvragen video-serie Wie is Jezus?

Ben jij een tiener- of jeugdleider en wil je graag met jongeren in gesprek gaan over Jezus? Download dan nu onze gespreksvragen bij de serie Wie is Jezus:

Stronglife meetings
Stronglife webshop

Stronglife helpt tieners groeien in geloof via het apparaat dat ze de hele dag bij zich dragen: hun smartphone. Volg ons op YouTube en Instagram.

Series